8 (84722) 3-48-61, г. Элиста, ул. Пушкина, д.1, e-mail: sananlib@mail.ru
Режим работы: c 9-19 часов, сб-выходной. Воскресенье: с 10.00 до 18.00. Подробнее...

Бичлтин ѳдр

Дата создания:
17:44
Бичлтин ѳдр

Һаха сарин 5-ла келн-улсин бичлтин өдр темдглгднә.

Эн байрта өдр Зая-Пандитан нернлә залһлдата. Гүн номта лам болн ик медрлтә номт, шаҗна үүлдәч болн гегәрүләч Оһтурһин Дала Зая Пандит «Тодо үзг» үүдәсн ик чинртә йовдлла бичлтин байр темдглгднә.

Хальмг улсин оюни ик чинртә зөөрлә таньлдулад, күмни сә хәәгч болн өр-өвч седклин номин хаалһд орулсн алдр номтыг цуг улс күндлнә.

Зая-Пандитын дүриг зурачнр үүдәнә, номин үүдәврмүднь номтнр арднь орҗ шинҗлнә, шүлгчнр, бичәчнр поэмс, шүлгүд бичнә, театрин тәәз деер «Зая-Пандита» нерәдлһтә наад тәвгдлә.

329
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...